Aan-en afmelden lidmaatschap

Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom! Jong (vanaf vijf jaar) en oud kan zich aanmelden bij Vera Kienhuis of de leid(st)er van het desbetreffende team. Bij aanmelding moeten de adresgegevens en een pasfoto, met op de achterkant de naam, de geboortedatum en het telefoonnummer, worden ingeleverd bij Vera Kienhuis, Iemenboersweg 10.

Leden die zich af willen melden, moeten dit uiterlijk in de maand december doen bij Vera Kienhuis. Als je je na december afmeldt, is het bestuur genoodzaakt kosten in rekening te brengen die verband houden met het volgende seizoen, in verband met verplichte lidmaatschapskosten aan het Nederlands Handbal Verbond. Deze kosten bedragen tweederde van het normale contributiebedrag.

 

Teamindeling

Met ingang van het seizoen 2013–2014 heeft het NHV een nieuwe leeftijdsindeling ingevoerd. Het grootste verschil tussen de oude en de nieuwe situatie is dat er in de oude indeling drie jaren per leeftijdscategorie waren en bij de nieuwe leeftijdsindeling nog maar twee jaren.

 

Nieuwe leeftijdsindeling

Categorie Geboortejaar Leeftijd
Seniorleden 1997 en ouder 19 jaar en ouder
A-jeugd 1998-1999 17 en 18 jaar
B-jeugd 2000-2001 15 en 16 jaar
C-jeugd 2002-2003 13 en 14 jaar
D-jeugd 2004-2005 11 en 12 jaar
E-jeugd 2006-2007 9 en 10 jaar
F-jeugd 2008-2009 7 en 8 jaar
H-jeugd 2010 6 jaar

 

Uitgangspunt binnen onze vereniging is de leeftijdsindeling van de bond. Daarnaast hanteren wij ook de volgende regels bij de teamindeling:

  • Persoonlijke ontwikkeling van een speelster
  • Kwaliteit van een speelster
  • Inzet op de training
  • Opkomst bij trainingen
  • Inzet bij een wedstrijd
  • Opkomst met wedstrijden
  • Keepersverdeling

 

Een conceptindeling wordt gemaakt door de jeugdcommissie. Samen met leid(st)ers en train(st)ers wordt hier verder invulling aan gegeven. Zaken als grootte van de teams, keepersverdeling, dispensatiespeelsters worden dus gezamenlijk afgestemd, om uiteindelijk de definitieve teamindeling te communiceren met al onze jeugdleden.